Behandelresultaten

De kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen wordt gemeten via de zogenaamde ROM-procedure. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Het ‘ROMMEN’ bestaat uit afname van een vragenlijst bij de start en bij de afronding van de behandeling. Voor volwassenen gebeurt dat met behulp van de Brief Symptom Inventory (BSI-vragenlijst). Bij kinderen met behulp van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ-vragenlijst), ingevuld door ouders. Daarnaast vraagt Cognito Praktijk de cliënt een algemene cliënttevredenheidsmeting in te vullen: de Consumer Quality index (CQi). De uitslag wordt met u besproken.

De resultaten van Cognito Praktijk:

De cliënten van Cognitio Praktijk beoordelen de behandeling gemiddeld met een:

Januari 2016 tot januari 2017: 8,7

Februari 2017 tot en met mei 2018: 8,7

Juni 2018 tot en met december 2018: 8,7