Behandelresultaten

De kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen wordt gemeten via de zogenaamde ROM-procedure. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Het ‘ROMMEN’ bestaat uit afname van een vragenlijst bij de start en bij de afronding van de behandeling. Voor volwassenen gebeurt dat met behulp van de Brief Symptom Inventory (BSI-vragenlijst). Bij kinderen met behulp van de Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ-vragenlijst), ingevuld door ouders. Daarnaast vraagt Cognito Praktijk de cliënt een algemene cliënttevredenheidsmeting in te vullen: de Consumer Quality index (CQi-vragenlijst). De uitslag wordt met u besproken.

De resultaten van Cognito Praktijk:

De cliënten van Cognitio Praktijk beoordelen de behandeling gemiddeld met een:

Januari 2016 tot januari 2017: 8,7
Februari 2017 tot en met mei 2018: 8,7
Juni 2018 tot en met december 2018: 8,7
Januari 2019 tot december 2019: 8,9
Januari 2020 tot juni 2020: 8,8
Januari 2021 tot juni 2021: 8,8

Effectiviteit en cliënttevredenheid in 2019 en 1e halfjaar 2020:

In 2019 vulden 179 van onze cliënten de CQi-vragenlijst in (een vragenlijst die cliënttevredenheid meet) Dat is een hoog responspercentage van 91% (Het responspercentage is het percentage cliënten die de lijst volledig heeft ingevuld). In het eerste half jaar van 2020 is dat al 82%.

Dit is de score van Cognito Praktijk op de afzonderlijke schalen van de CQi-vragenlijst in 2019:
Scoring vindt plaats op een schaal van 1-5.

Bejegening 4.8
Bereikbaarheid behandelaar 4.8
Samen beslissen 4.3*
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4.4
Uitvoering behandeling 4.6
Informatie over medicatie 3.2**
Informatie over vragenlijsten 4.6
Rapportcijfer (0-10) 8,9

*Op basis van deze score neemt Cognito Praktijk zich voor om cliënten nog meer in de overweging van de keuzes voor en tijdens de behandeling te betrekken. Daarnaast is het zo dat cliënten (in overleg met hun verwijzer) vaak vooraf al een keuze voor een bepaalde behandeling hebben gemaakt.

**Deze informatie is niet voor alle cliënten van toepassing, vandaar dat deze score lager uitvalt.

Dit is de score van Cognito Praktijk op de afzonderlijke schalen van de CQi-vragenlijst in het eerste halfjaar van 2020:
Scoring vindt plaats op een schaal van 1-5.

Bejegening 4.8
Bereikbaarheid behandelaar 4.8
Samen beslissen 4.2*
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4.4
Uitvoering behandeling 4.6
Informatie over medicatie 2.8**
Informatie over vragenlijsten 4.6
Rapportcijfer (0-10) 8,8

*Op basis van deze score neemt Cognito Praktijk zich voor om cliënten nog meer in de overweging van de keuzes voor en tijdens de behandeling te betrekken. Daarnaast is het zo dat cliënten (in overleg met hun verwijzer) vaak vooraf al een keuze voor een bepaalde behandeling hebben gemaakt.

**Deze informatie is niet voor alle cliënten van toepassing, vandaar dat deze score lager uitvalt.

Benieuwd naar wat (oud-)cliënten zelf over ons zeggen? Onderaan de pagina’s van deze website verschijnt steeds een nieuwe persoonlijke cliëntervaring.