Missie en visie

Missie

Cognito Praktijk wil dat psychologische hulp aan kinderen, jeugdigen, ouders/verzorgers, adolescenten en volwassenen eenvoudig, laagdrempelig en doelmatig is. Dit lukt door onze kleinschaligheid. Cognito Praktijk vindt de toegankelijkheid voor cliënten belangrijk en zorgt daarom dat de aanmeldroute kort is. Gebruik van het één-handen-model binnen een multidisciplinair team (een vaste behandelaar van begin tot eind) zorgt dat de behandeling efficiënt en overzichtelijk is. De therapeuten hebben aandacht voor ieder uniek individu. Geloof in de eigen regie, de veerkracht en herstel van het functioneren van de cliënt in diens eigen omgeving is ons uitgangspunt.

Visie

De behandelvisie van Cognito Praktijk is kortdurende hulpverlening onder het motto: ‘zo kort als kan en zo lang als moet’ om positief bij te dragen aan de gezondheid van haar cliënten. De behandelvormen zijn evidence-based (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) en vinden plaats volgens de multidisciplinaire richtlijnen zoals opgesteld door het Trimbos-instituut.