Psychologische hulp bij:

De psychologen en psychiater(s) bij Cognito Praktijk richten zich op de individuele hulpvraag van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Waar mogelijk betrekken zij daarbij graag de belangrijke personen uit diens naaste omgeving zoals de ouder(s), verzorger(s) en/of een partner. Cognito Praktijk is ervaren met hulpvragen op het gebied van:

  • Angst, zoals specifieke angsten of fobieën, sociale angst, faalangst, dwangklachten, verminderde sociale weerbaarheid, piekeren en gevoelens van onzekerheid.
  • Stemming, zoals aanhoudende somberheid, depressie of geprikkelde of boze stemming of stemmingsschommelingen.
  • Trauma, als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen zoals seksueel trauma en/of mishandeling. Of bijvoorbeeld na scheiding van ouders, pestervaringen, een ernstige chronische ziekte of na het overlijden van een dierbaar persoon.
  • Emotieregulatie, zoals sterke reacties op stress/triggers, emotionele uitbarstingen en vertraagde terugkeer naar het basisniveau.
  • Eten/Eetpatroon, zoals angst voor (bepaald) voedsel, braakangst maar ook anorexia/boulimia nervosa/orthorexia en binge eating. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar werkt Cognito Praktijk samen met kinderarts sociale pediatrie en een diëtiste van de Isala klinieken in Zwolle.
  • Fysiek welbevinden, zoals chronische ziekten als epilepsie, migraine of diabetes. Hierbij werkt Cognito Praktijk samen met de kinderartsen van de Isala klinieken. Ook bij chronische vermoeidheid en aanhoudende pijnklachten. Hierbij wordt samengewerkt met de algemene (kinder)artsen van de Isala klinieken
  • Gezinsproblemen, zoals veelvuldige ruzies en terugkerende interactie- en communicatieproblemen.

Zorg die wij bieden, maar die niet onder de verzekerde zorg valt:

  • Ontwikkelingsfase, zoals de overgang naar de middelbare school, studenten die vastlopen in hun sociale contacten en studie of bij het zelfstandig gaan wonen.
  • Werkend leven, zoals bijvoorbeeld langdurige stress of overvraging op het werk. Disbalans tussen werk en privé en burn-out.
  • Relatie, zoals niet-functionerende reactiepatronen die tussen levenspartners.

Hoe wij helpen