Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Cognito Praktijk. De Raad van Toezicht monitort de doelen, de strategie en verantwoordelijkheden van het bestuur, adviseert en stuurt zo nodig bij.

De Raad van Toezicht van Cognito Praktijk bestaat uit de volgende personen:

Willem Snellink
Maartje Beeker
Evelyn Borgsteijn

Indien contact met een van hen gewenst is, kan dat via: info@cognitopraktijk.nl