Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Praktische informatie

Afhankelijk van de verwijzing en de ingeschatte hulpvraag van uw verwijzer alsmede de inschatting door Cognito Praktijk ontvangt u zorg vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ. De Zorgverzekeringswet en de beleidsregels van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) zijn hierin beleidsbepalend en stellen voor ons de regels vast.