Cliëntenraad

Naast een Raad van Toezicht en een klachtenfunctionaris, heeft Cognito Praktijk een cliëntenraad. Een cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en bestaat uit (oud)cliënten en/of hun familieleden.

De cliëntenraad heeft een adviserende rol naar het bestuur van Cognito Praktijk.

Indien contact met een van hen gewenst is, kan dat via: info@cognitopraktijk.nl

Algemene informatie over de taken, rechten en plichten van een cliëntenraad vindt u hier.