Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntraad komt op voor de belangen van cliënten en bestaat uit (oud)cliënten en/of hun familieleden. De cliëntraad wil graag van cliënten weten wat zij structureel voor hen kunnen verbeteren. De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten. Klachten worden met de behandelaar zelf besproken of via de klachtenregeling van Cognito.

Onderwerpen die de cliëntenraad onder andere met de directie van Cognito Praktijk bespreekt zijn:

  • Algemene gang van zaken bij Cognito Praktijk.
  • Kwaliteit van de zorg / tevredenheid van cliënten.
  • Klachtenregeling / binnengekomen klachten.
  • Huisvesting
  • Wachttijden
  • Bezetting / werkdruk bij behandelaars.

De cliëntenraad vergadert twee keer per jaar met de directie van Cognito Praktijk en indien nodig kan dit vaker. Daarnaast is er jaarlijks contact met de Raad van Toezicht. Door middel van enquêtes probeert de cliëntenraad te achterhalen welke aanvullende behoeften er bij cliënten bestaan.

Via ons e-mailadres (verschijnt binnenkort) kunnen cliënten rechtstreeks bij de cliëntenraad terecht met vragen en/of opmerkingen. Uiteraard worden die vragen en opmerkingen vertrouwelijk behandeld.

Indien contact met de cliëntenraad gewenst is, kan dat voorlopig nog via: info@cognitopraktijk.nl

Algemene informatie over de taken, rechten en plichten van een cliëntenraad vindt u hier.