Familie en naasten

De therapeuten van Cognito Praktijk richten zich op de cliënt maar betrekken waar mogelijk graag de belangrijke personen uit diens nabije omgeving, zoals de ouder(s), verzorger(s) en partner. Cognito Praktijk ziet het belang van een nauwe samenwerking met de naaste omgeving van de cliënt. Een blijvende verandering is immers ingebed in diens naaste omgeving. Oftewel: samen bereik je meer. De manier waarop familie en naasten betrokken zijn, wordt afgestemd op de wens van de cliënt. Vaak vragen we hen aan de start en tijdens evaluatiemomenten aan te sluiten. Naast dat familie en naasten een steun voor de cliënt zijn, kan de behandeling ook een steun vormen voor juist die naasten en familie wanneer men samen door een moeilijke tijd gaat.

 

Terug naar overzicht