Opleiding en supervisie

Sinds 2008 heeft Cognito Praktijk een opleidingsplaats voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.  Sinds 2014 is dit in samenwerking met het SPON Nijmegen.

Tevens bestaat er bij Cognito Praktijk de mogelijkheid tot het volgen van supervisie of leertherapie. Voor meer informatie en opleidingsmogelijkheden neemt u contact op via info@cognitopraktijk.nl

Cognito Praktijk biedt geen andere stage- of opleidingsmogelijkheden.