Videohometraining

Het beeldmateriaal (video-opnamen van ongeveer 10 minuten) wordt samen met ouders bekeken. Dit geeft ouders zicht op het functioneren en de behoeften van het kind waardoor zij (weer) beter in staat zijn tot een positieve ondersteuning van de ontwikkeling. Het sterkt het zelfvertrouwen van ouders in de opvoeding omdat er veel ‘oog’ is voor wat al goed werkt in het onderlinge contact.

Video-hometraining wordt ook ingezet binnen (adoptie)gezinnen waarbij sprake is van onveilige hechting. Door aandacht voor positieve gezinsinteracties herstelt deze hechtingsrelatie.

In gezinnen met adolescenten nodigen we meestal de adolescenten ook uit om de beelden terug te kijken.

Terug naar overzicht