Farmacotherapie

Tijdens de behandeling bij Cognito Praktijk kan er ook medicatie voorgeschreven worden. De cliënt bezoekt daarvoor de psychiater van Cognito Praktijk voor een medicatieconsult. Tijdens dit consult bespreekt de psychiater de te verwachten werking, bijwerking en gebruiksduur Ook vraagt de psychiater de cliënt naar actuele gezondheid, levenswijze en medicatiegebruik. Het voorschrijven gebeurt volgens de richtlijnen van het kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Bij volwassenen wordt gewerkt volgens de professionele richtlijnen van het Trimbosinstituut. Volgend op de eerste voorschrijving, vindt regelmatig een medicatiecontrole plaats bij de psychiater van Cognito Praktijk. Tijdens deze medicatiecontrole worden de effecten en bijwerkingen besproken.

Terug naar overzicht