Informatieverzoeken

Beleid omtrent informatieverzoek door derden

Het komt voor dat een cliënt een verklaring over zijn psychisch functioneren van Cognito Praktijk nodig heeft opgevraagd door een instantie of verzekeraar, bijvoorbeeld vanwege een materieel of juridisch belang.

In navolging van advies van het NIP (beroepsvereniging psychologen) en LVVP (landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen) geeft Cognito Praktijk geen verklaringen af. De reden hiervan is dat het enige belang van de behandelaar het herstel van de cliënt is; dit is niet verenigbaar met welk ander belang dan ook.

Het is mogelijk om een onafhankelijke deskundige in te schakelen voor objectief onderzoek en rapportage in het kader van een dergelijke verklaring. De verzoekende instantie kan ook zelf een deskundige inschakelen.

Cognito Praktijk wisselt met uw toestemming soms wel informatie uit met andere professionals, zoals huisartsen, collega’s, of UWV- en/of bedrijfsartsen. Dit gebeurt enkel onder zeer strikte voorwaarden.