EMDR

Wat betekent EMDR? De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een relatief nieuwe therapievorm die voornamelijk gebruikt wordt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten (angst die ontstaat als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen). Tegenwoordig wordt EMDR bij steeds meer andere klachten ingezet zoals bij een negatief zelfbeeld.

Hoe werkt EMDR? De theorie achter EMDR gaat ervan uit dat klachten ontstaan doordat herinneringen aan de nare gebeurtenis(sen) niet goed zijn opgeslagen in het geheugen. De herinnering blijft het kind of de volwassenen belemmeren in zijn functioneren. Met EMDR wordt een traumatische herinnering een ‘gewone’ herinneringen; je kunt eraan denken zonder de sterke emotionele lading. Dit gebeurt door de cliënt eerst sterk aan de gebeurtenis te laten denken. Tegelijk wordt het werkgeheugen belast doordat de cliënt wordt afgeleid (bijvoorbeeld door licht  of  tikjes. Dit maakt het mogelijk dat het lange termijn geheugen de herinnering opnieuw en ‘beter’ opslaat.

Lees meer over de werking van EMDR www.emdr.nl of bekijk er de informatievideo’s.

Zie voor folder met informatie over EMDR www.emdr.nl: kopje cliëntenfolders EMDR (voor kinderen, jongeren, ouders en volwassenen).

Terug naar overzicht