Aanmelden

Hoe verloopt de aanmelding?

Na aanmelding via onze website, belt een behandelaar voor het maken van een eerste afspraak. Dit is een intakegesprek met naast kennismaking, als doel het verkennen van de hulpvraag en de persoonlijke doelen. Vaak volgt nog een tweede intakegesprek waarna de therapeut in overleg met de cliënt een plan van aanpak voorstelt. Dit behandelplan bestaat uit aanvullende diagnostiek (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) of de behandeling start direct met een van de overeengekomen behandelvormen. De behandeling wordt op gezette tijden met de cliënt (en diens naasten) geëvalueerd. In de afrondende fase vindt Cognito Praktijk het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot nazorg. Er wordt daarom altijd een afrondende brief met daarin een beschrijving van het behandelproces en een terugvalpreventieplan opgesteld en besproken.

Uw toestemming

Voorafgaand aan de aanmelding, na de intake, bij afsluiting en soms ook tijdens de behandeling vindt contact met de verwijzer (huisarts, arts of sociaal wijkteam) plaats. Het zij in de vorm van een (verwijs)brief, mail- of telefooncontact. Dit gebeurt alleen en altijd met voorafgaande toestemming van de cliënt over de inhoud daarvan. Voor mailcontact met de verwijzer maakt Cognito Praktijk gebruik van een beveiligd mailsysteem (zorgmail).

Indien na het intakegesprek duidelijk wordt dat Cognito Praktijk geen passend aanbod heeft bij uw hulpvraag, dan helpt de therapeut u met een voorstel naar de meest geschikte hulpverlening.

Hulp nodig? Of een vraag bij het online aanmelden? Neem gerust contact op met ons secretariaat via 038-4232008.

Belangrijke informatie:

Aanmelden is op dit moment alleen mogelijk voor cliënten die verzekerd zijn bij VGZ, Caresq, DSW en Multizorg/VRZ en de daaronder vallende verzekeringen (zie de lijst met verzekeraars). Helaas is aanmelden niet mogelijk voor verzekerden bij Zilveren Kruis/Achmea en CZ en de daaronder vallende zorgverzekeraars (zie de lijst met verzekeraars). Kinderen en jeugdigen t/m 16 jaar kunnen zich gewoon aanmelden.

Indien u een verwijzing heeft naar onze praktijk overlegt u dan met uw huisarts, het sociale wijkteam of met het zorgloket van uw zorgverzekeraar. Uw verwijzer en/of zorgverzekeraar kan u eventueel helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder.