Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Aanmelden

U, als ouders/wettelijke verzorgers, meldt uw kind aan bij Cognito Praktijk. Dit doet u digitaal via het aanmeldformulier.  De algemene wachttijd bedraagt momenteel circa 6 -7 weken. Dit geldt voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ, bij alle problematiek. Binnen 4 weken bellen wij u dan voor een uitnodiging voor een intakegesprek.

» Aanmelden voor kinderen van 0 – 18 jaar

N.B. op dit moment is er een aanmeldstop voor kinderen en jeugd van (0 – 18 jaar).

» Aanmelden voor jongvolwassenen van 18 – 25 jaar

» Aanmelden voor volwassenen van 26 jaar en ouder

N.B. op dit moment is er een aanmeldstop voor volwassenen van 26 jaar en ouder.

Bij het intakegesprek dient u mee te nemen:

Schoolformulieren
 Download schoolformulier Basisschool groep 1 en 2
 Download schoolformulier Basisschool groep 3 t/m 8
 Download schoolformulier Middelbaar Onderwijs

Aanmelden