Aanmelden

Hoe gaat het verder?

Na aanmelding via onze website, belt een behandelaar voor het maken van een eerste afspraak. Dit is een intakegesprek met naast kennismaking, als doel het verkennen van de hulpvraag en de persoonlijke doelen. Vaak volgt nog een tweede intakegesprek waarna de therapeut in overleg met de cliënt een plan van aanpak voorstelt. Dit behandelplan bestaat uit aanvullende diagnostiek (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) of de behandeling start direct met een van de overeengekomen behandelvormen. De behandeling wordt op gezette tijden met de cliënt (en diens naasten) geëvalueerd. In de afrondende fase vindt Cognito Praktijk het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot nazorg. Er wordt daarom altijd een afrondende brief met daarin een beschrijving van het behandelproces en een terugvalpreventieplan opgesteld en besproken.

Uw toestemming

Voorafgaand aan de aanmelding, na de intake, bij afsluiting en soms ook tijdens de behandeling vindt contact met de verwijzer (huisarts, arts of sociaal wijkteam) plaats. Het zij in de vorm van een (verwijs)brief, mail- of telefooncontact. Dit gebeurt alleen en altijd met voorafgaande toestemming van de cliënt over de inhoud daarvan. Voor mailcontact met de verwijzer maakt Cognito Praktijk gebruik van een beveiligd mailsysteem (zorgmail).

Indien na het intakegesprek duidelijk wordt dat Cognito Praktijk geen passend aanbod heeft bij uw hulpvraag, dan helpt de therapeut u met een voorstel naar de meest geschikte hulpverlening.

Hulp nodig? Of een vraag bij het online aanmelden? Neem gerust contact op met ons secretariaat via 038-4232008.

Aanmeldstop: In verband met de lange wachtlijst zijn wij helaas genoodzaakt om vanaf heden d.d. 7 juni 2019 een algehele aanmeldstop in te voeren. Dit betekent dat aanmelden en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Het is op dit moment onduidelijk hoelang de aanmeldstop zal duren.

Indien u een verwijzing heeft naar onze praktijk overlegt u dan met uw huisarts, het sociale wijkteam of met het zorgloket van uw zorgverzekeraar. Uw verwijzer en/of zorgverzekeraar kan u helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder.