Psychologische hulp

Let op: verzekerden bij Menzis, CZ (en de daaronder vallende verzekeringen) kunnen zich vanaf heden helaas niet meer aanmelden.

Let op: vanwege oplopende wachttijden geldt er op dit moment een aanmeldstop voor Kind & Jeugd (t/m 17), Adolescenten (18+) en Volwassenen (26+)*

In 2022 heeft Cognito Praktijk helaas geen contract met Noord Veluwe. Dit betekent dat kind en jeugd uit de gemeenten: Wezep, Nunspeet, Wapenveld, Elburg en Oldebroek zich niet bij ons kunnen aanmelden.

* Dit betekent dat aanmelding en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Indien de wachttijd voor u te lang is, kunt u in contact treden met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar met een verzoek tot wachttijdbemiddeling. In Nederland gelden namelijk de zogenaamde Treeknormen. Die stellen dat de wachttijd tot intake maximaal vier weken bedraagt, voor diagnose ook vier weken en voor start van de behandeling zes weken. Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.

Hoe gaat het aanmelden?

Na aanmelding via onze website, wordt u gebeld voor het maken van een eerste afspraak. Dit is een intakegesprek met een van onze psychologen en/of psychiater. Dit gesprek vindt plaats bij onze praktijk in Zwolle of Epe. Naast kennismaking, is het doel van de intake het verkennen van de hulpvraag en de persoonlijke doelen. Vaak volgt nog een tweede intakegesprek waarna de therapeut in overleg met de cliënt een plan van aanpak voorstelt. Dit behandelplan bestaat uit aanvullende diagnostiek (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) of de behandeling start direct met cognitieve gedragstherapie, psychotherapie of een van de andere behandelvormen. De behandeling wordt op gezette tijden met de cliënt (en diens naasten) geëvalueerd. In de afrondende fase vindt Cognito Praktijk het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot nazorg. Er wordt daarom altijd een afrondende brief met daarin een beschrijving van het behandelproces en een terugvalpreventieplan opgesteld en besproken.

Verwijzing en toestemming

Voorafgaand aan de aanmelding, na de intake, bij afsluiting en soms ook tijdens de behandeling vindt contact met de verwijzer (huisarts, arts of sociaal wijkteam) plaats, in de vorm van een (verwijs)brief, mail- of telefooncontact. Dit gebeurt alleen en altijd met voorafgaande toestemming van de cliënt over de inhoud daarvan. Voor mailcontact met de verwijzer maakt Cognito Praktijk gebruik van een beveiligd mailsysteem (zorgmail).

Indien na het intakegesprek duidelijk wordt dat Cognito Praktijk geen passend aanbod heeft bij uw hulpvraag, dan helpt de therapeut u met een voorstel naar de meest geschikte hulpverlening.

Hulp nodig? Of een vraag bij het online aanmelden? Neem gerust contact op met ons secretariaat via 038-4232008.