Aanmelden

Hoe gaat het verder? Na aanmelding via onze website, belt een behandelaar voor het maken van een eerste afspraak. Dit is een intakegesprek met naast kennismaking, als doel het verkennen van de hulpvraag en de persoonlijke doelen. Vaak volgt nog een tweede intakegesprek waarna de therapeut in overleg met de cliënt een plan van aanpak voorstelt. Dit behandelplan bestaat uit aanvullende diagnostiek (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) of de behandeling start direct met een van de overeengekomen behandelvormen.

De behandeling wordt op gezette tijden met de cliënt (en diens naasten) geëvalueerd. In de afrondende fase vindt Cognito Praktijk het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot nazorg. Er wordt daarom altijd een afrondende brief en een terugvalpreventieplan opgesteld en besproken.

Indien na het intakegesprek duidelijk wordt dat Cognito Praktijk geen passend aanbod heeft bij uw hulpvraag, dan helpt de therapeut u met een voorstel naar de meest geschikte hulpverlening.

Hulp nodig? Of een vraag bij het online aanmelden? Neem gerust contact op met ons secretariaat via 038-4232008.

Aanmeldstop: op dit moment is er een algehele aanmeldstop. Dit betekent dat aanmelden en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Uw verwijzer kan u helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder.


Probeer je een privé pagina te bekijken, log dan hieronder in.