Kind & jeugd

Psychologische hulp Kind & Jeugd

U bent in het bezit van een verwijzing van de huisarts, kinderarts of het sociaal wijkteam van de gemeente? Vervolgens meldt u uw kind bij Cognito Praktijk aan via het online aanmeldformulier. De actuele wachttijd staat vermeld op onze website. Ons streven is om binnen 4 weken na aanmelding telefonisch contact met u te hebben. Als onderstaande in orde is, plannen we een afspraak voor intake met een van de psychologen.

Let op, dit is belangrijk: wilt u ervoor zorgen dat de volgende documenten voor het eerste gesprek bij ons binnen zijn?

  • Een ondertekende zorgovereenkomst (deze ontvangt u per mail).
    Let op: deze zorgovereenkomst moet binnen 10 dagen na ontvangst ondertekend zijn, anders kan het intakegesprek helaas niet doorgaan. In het geval van een gescheiden gezinssituatie moeten beide ouders ondertekenen.
  • Verwijzing van de huisarts of van het sociaal wijkteam van de gemeente met daarop een datum die ligt voor het eerste gesprek bij Cognito Praktijk.
  • In deze verwijsbrief staat in ieder geval: de reden van de aanmelding, de AGB-code van de huisarts, de persoonsgegevens uw kind en verwijzing naar profiel 4. Tot slot is het belangrijk dat de brief met naam en functie ondertekend is door de verwijzer.
  • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind wordt bij binnenkomst gecontroleerd.

Wilt u de volgende vragen aandachtig voor ons invullen?