ISO-Nen/HKZ/LVVP/BasisGGZ

ISO-Nen/HKZ

Sinds 2013 heeft Cognito Praktijk het HKZ/NEN-keurmerk (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector). Dit is het landelijk kwaliteitskeurmerk voor de zorgsector dat een basisgarantie biedt voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering.

Het HKZ/NEN-keurmerk laat zien dat Cognito Praktijk:

  • De cliënt centraal stelt.
  • De zaken intern goed op orde heeft.
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Cognito Praktijk beschikt daarnaast over het ISO 9001-certificaat. Dit is de internationale norm van kwaliteitsmanagementsystemen. Meer informatie vindt u hier.

LVVP

Thea Reuvekamp is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

Keurmerk Basis GGZ

Het keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt. Het gaat om thema’s als cliëntgericht handelen, transparantie en voortdurende innovatie en verbetering. Ook in 2019 heeft Cognito Praktijk aan de normen van het keurmerk voldaan.

Bron: Stichting Kwaliteit in Basis GGZ