Hoe wij helpen

De psychologen en psychiater(s) van Cognito Praktijk werken met effectief bewezen behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness. Het aanbod bestaat verder uit oplossingsgerichte therapie, e-health en medicamenteuze behandeling. Cognito Praktijk biedt ook ouder- en gezinsbegeleiding. Psycho-educatie is een vast element van iedere behandelvorm. Tijdens psycho-educatie komt informatie aan bod over het klachtenpatroon, mogelijke oorzaken, hoe vaak het in de samenleving voorkomt en wat de behandelmogelijkheden- en vooruitzichten zijn.

Wij werken volgens de standaarden en generieke modules van het kwaliteitsnetwerk GGZ: de GGZ standaarden.

Informatie over verschillende psychische klachten, wat u zelf kunt doen en over de richtlijn voor behandeling, is te vinden via Thuisarts en/of Nedkad.

 

TF-CBT

TF-CBT

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie is een behandeling voor kinderen en jongeren met psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Meer info

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Tijdens ouderbegeleiding wordt samen met ouders of verzorgers onderzocht wat het kind in de opvoeding nodig heeft.

Meer info

Mindful Parenting

Mindful Parenting

Mindful Parenting is een nieuwe toepassing van mindfulness-based cognitve therapy (een combinatie van mindfulness en cognitieve technieken).

Meer info

Videohometraining

Videohometraining

Videohometraining is een begeleidingsvorm aan gezinnen met diverse opvoedvragen met behulp van korte video-opnamen.

Meer info

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat een analyse van het probleem niet nodig is om dat probleem toch op te kunnen lossen.

Meer info

Gedragstherapie

Gedragstherapie

Gedragstherapie legt de focus op het doen van mensen. Wat iemand doet is namelijk van invloed op diens gevoel.

Meer info

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie hecht naast het gedrag, veel belang aan de invloed van cognities (het denken) op het gevoelsleven.

Meer info

Gezinstherapie

Gezinstherapie

Systeem/gezinstherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relatie tussen mensen.

Meer info

EMDR

EMDR

EMDR is een relatief nieuwe therapievorm die voornamelijk wordt ingezet bij klachten na trauma.

Meer info

e-Health

e-Health

Internettherapie is een therapievorm waarbij een face-to-face consult wordt afgewisseld met een online behandelprogramma.

Meer info

Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness wordt ingezet als manier van omgaan met stress en problemen in het dagelijks leven.

Meer info

Crisis

Crisis

In geval van crisis buiten kantoortijden neemt u contact op met uw huisarts of met de huisartsenpost.

Meer info

Farmacotherapie

Farmacotherapie

Tijdens de behandeling bij Cognito Praktijk kan er ook medicatie voorgeschreven worden.

Meer info

Familie en naasten

Familie en naasten

Cognito Praktijk betrekt waar mogelijk graag de belangrijke personen uit de nabije omgeving van de cliënt.

Meer info