Opbouw van het behandeltraject

Opbouw van het behandeltraject

Een behandeltraject bij Cognito Praktijk bestaat uit de volgende onderdelen:

Aanmelding

Na verwijzing door middel van een verwijsbrief van de huisarts of (kinder)arts of een beschikking door het Sociaal Wijkteam van de gemeente, doet u een aanmelding. Cognito Praktijk gaat na of de aanmelding passend is bij het beschikbare behandelaanbod en neemt daarover contact met u op.

Intake

Hoe ziet een intakegesprek eruit? Nadat de aanmelding is geaccepteerd, volgt de intake met een van onze psychologen en/of psychiater. Uiteraard zijn naasten en betrokkenen daarbij ook welkom. Dit gesprek vindt plaats bij onze praktijk in Zwolle. Naast kennismaking, is het doel van de intake het verkennen van de hulpvraag en de persoonlijke doelen. Vaak volgt nog een tweede intakegesprek om de doelen van de betrokken partijen verder helder te krijgen.
Tot slot maakt de behandelaar ook afspraken met u rondom privacy en AVG.

Adviesgesprek

Waar gaan we aan werken en hoe? In het adviesgesprek wordt het behandelplan met u gedeeld en toegelicht. Dit behandelplan bevat een samenvatting van de hulpvraag, de opgestelde doelen en een behandeladvies. Soms wordt aanvullende diagnostiek voorgesteld (bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek) of de behandeling start direct met cognitieve gedragstherapie, psychotherapie of een van de andere behandelvormen.

Behandeling

De inhoud van de behandeling is samen met u bepaald tijdens het adviesgesprek. Vaak start de behandeling met uitleg over de achtergrond van de klachten (psycho-educatie). Voor bijna alle behandelingen geldt dat de cliënt zaken bijhoudt, registreert en invult. Naast ruimte voor gesprek, wordt er dus actief gewerkt en geoefend. Uw behandelaar helpt daar natuurlijk bij.

Evaluatiemomenten

De behandeling wordt op gezette tijden met de u (en uw naasten) geëvalueerd. Meestal steeds na een ronde van vijf gesprekken. De evaluatie verloopt aan de hand van de behandeldoelen, maar er is ook ruimte om stil te staan bij andere zaken die van toepassing zijn op de behandeling.

Afrondende fase en eindevaluatie

In de afrondende fase vindt Cognito Praktijk het belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot nazorg. Er wordt daarom altijd een afrondende brief opgesteld met daarin een beschrijving van het behandelproces. Ook wordt het terugvalpreventieplan opgesteld en besproken. Wat doet u bijvoorbeeld in geval van terugval? In het terugvalpreventieplan staan uw persoonlijke aandachtspunten en handvatten die in de behandeling naar voren kwamen.

De afrondende brief vormt (met uw toestemming) ook een terugkoppeling aan de verwijzer. Belangrijk onderdeel van de afrondende fase is de gezamenlijke evaluatie. Hoe kijkt u terug op de behandeling?

Tot slot krijgt u, net als bij de start, opnieuw het verzoek om enkele afrondende vragenlijsten in te vullen. Deze dienen als nameting en de uitslag wordt met u besproken.