Vertrouwelijkheid

Bij Cognito Praktijk zijn psychologen, orthopedagogen en een psychiater werkzaam. Deze beroepen zijn gebonden aan een beroepscode die hen onder andere verplicht tot het beroepsgeheim; alles wat de cliënt ons toevertrouwt, wordt zonder toestemming niet met derden gedeeld. Cliëntgegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld volgens de privacyregels conform de wet. Voor meer informatie zie het privacyreglement en de zorgovereenkomst. Onder privacy staat samengevat hoe Cognito Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens conform de AVG wet.