Verwijzers

Informatie voor verwijzers:

Cognito Praktijk biedt een integraal hulpaanbod aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) zoals beschreven in de Jeugdwet. Voor volwassenen en ouderen biedt Cognito Praktijk zorg in de Basis- en Specialistische GGZ volgens de zorgverzekeringswet. Cognito Praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Let op: voor verzekerden bij CZ en Menzis is bij Cognito Praktijk alleen behandeling in de Basis GGZ mogelijk .

Het behandelteam is multidisciplinair waaronder (klinisch)- en (gezondheidszorg)psychologen, een orthopedagoog-generalist en een psychiater. Cognito Praktijk is als vrijgevestigde GGZ-professional ook werkzaam in een bredere multidisciplinaire context. Dit betekent dat het inschakelen van behandelaars uit andere disciplines mogelijk is, indien voor de behandeling noodzakelijk.

Lees hier bij welke hulpvragen Cognito helpt. Let op: Cognito Praktijk doet geen diagnostiek naar ontwikkelingsproblematiek (autisme spectrum of ADHD).

Lees hier voor de aanmeldprocedure en vereisten. En hier voor mee informatie over Basis- en Specialistische GGZ en de inhoud van de jeugdprofielen (Cognito Praktijk werkt binnen profiel 1 en 4). Ook staan hier de actuele wachttijden vermeld.

  • Voor consultatie en advies is de praktijk dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur of mail naar info@cognitopraktijk.nl
  • Zorgmail (let op enkel voor zorgmedewerkers): 500083047@lms.lifeline.nl
  • De psychiater is voor consultatie en advies bereikbaar op donderdag tussen 12.00 en 12.30 uur.
  • Het telefonisch spreekuur met de behandelaren is dagelijks tussen 12.00 en 12.30 uur.
  • We hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.00 uur.