Wachttijden

De wachttijd na aanmelding is ongeveer 4-6 weken (update d.d.11-6-2019). Binnen 4 weken neemt een behandelaar van Cognito Praktijk contact op voor het plannen van een intakegesprek. Cognito Praktijk hanteert geen extra wachttijd tussen intake en behandeling. Let op: op dit moment geldt helaas een algemene aanmeldstop.

Aanmeldstop: In verband met de lange wachtlijst zijn wij helaas genoodzaakt om vanaf heden d.d. 7 juni 2019 een algehele aanmeldstop in te voeren. Dit betekent dat aanmelden en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Het is op dit moment onduidelijk hoelang de aanmeldstop zal duren.

Indien u een verwijzing heeft naar onze praktijk overlegt u dan met uw huisarts, het sociale wijkteam of met het zorgloket van uw zorgverzekeraar. Uw verwijzer en/of zorgverzekeraar kan u helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder.

Dit geldt zowel voor Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.