Wachttijden

Wachttijden

De wachttijd voor cliënten die reeds aangemeld zijn is op dit moment is 4-5 weken (update d.d. 21-6-2022). Binnen 6 weken na aanmelden neemt een behandelaar van Cognito Praktijk contact op voor het plannen van een intakegesprek. Cognito Praktijk hanteert geen extra wachttijd tussen intake en behandeling.

Let op: verzekerden bij Menzis, CZ (en de daaronder vallende verzekeringen) kunnen zich vanaf heden helaas niet meer aanmelden.

Let op: vanwege oplopende wachttijden geldt er op dit moment een aanmeldstop voor Kind & Jeugd (t/m 17) Adolescenten (18+) en Volwassenen (26+)*

*Dit betekent dat aanmelding en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Indien de wachttijd voor u te lang is, kunt u in contact treden met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar met een verzoek tot wachttijdbemiddeling. In Nederland gelden namelijk de zogenaamde Treeknormen. Die stellen dat de wachttijd tot intake maximaal vier weken bedraagt, voor diagnose ook vier weken en voor start van de behandeling zes weken.Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.