Wachttijden

De wachttijd na aanmelding is ongeveer 6-8 weken (update d.d. 21-2-2019)***. Binnen 4 weken neemt een behandelaar van Cognito Praktijk contact op voor het plannen van een intakegesprek. Cognito Praktijk hanteert geen extra wachttijd tussen intake en behandeling.

***Let op: op dit moment is er een algemene aanmeldstop. Dit betekent dat aanmelden en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Uw verwijzer kan u helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder.

Dit geldt zowel voor Basis GGZ als de Specialistische GGZ als voor kind en jeugd, bij alle problematiek en alle diagnosegroepen.

Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.