Wachttijden

Op dit moment is er geen wachttijd (update d.d. 12-8-2019). Binnen 4 weken na aanmelden neemt een behandelaar van Cognito Praktijk contact op voor het plannen van een intakegesprek. Cognito Praktijk hanteert geen extra wachttijd tussen intake en behandeling.

Belangrijke informatie:

Aanmelden (18+) is op dit moment alleen mogelijk voor cliënten die verzekerd zijn bij VGZ, Caresq, DSW en Multizorg/VRZ en de daaronder vallende verzekeringen (zie de lijst met verzekeraars). Helaas is aanmelden niet mogelijk voor verzekerden bij Zilveren Kruis/Achmea en CZ en de daaronder vallende zorgverzekeraars (zie de lijst met verzekeraars). Kinderen en jeugdigen t/m 16 jaar kunnen zich gewoon aanmelden.

Indien u een verwijzing heeft naar onze praktijk overlegt u dan met uw huisarts, het sociale wijkteam of met het zorgloket van uw zorgverzekeraar. Uw verwijzer en/of zorgverzekeraar kan u eventueel helpen met het vinden van een andere zorgaanbieder.

Dit geldt zowel voor Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.