Cognitieve gedragstherapie

Wie een belangrijke zaak bijvoorbeeld enkel vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. In nauwe samenwerking met de cliënt wordt onderzocht of het negatieve standpunt wel terecht is en welke automatische aannamen daarin meespelen. De cliënt ontdekt hierdoor dat negatieve gedachten niet altijd kloppen. Door oefeningen en huiswerkopdrachten maakt de cliënt zich deze techniek eigen. Zodoende ontstaat een gezonder gedachtenpatroon en ervaart de cliënt meer controle over situaties, gevoel en gedrag.

Illustratie door: Huyen Chau Nguyen.

Terug naar overzicht