Oplossingsgerichte therapie

De cliënt zelf is de expert van zijn leven en beschikt over het talent en de kracht om tot die oplossing te komen. De therapeut stimuleert de cliënt daarbij met vragen als; ‘wat gaat er op dit moment al goed, wat werkt al wel en wanneer lukt dat? De therapeut zoekt daarbij naar momenten van uitzondering; momenten waarom de moeilijkheden zich niet of minder voordoen. Die momenten zijn er altijd. De oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht; het verleden verandert niet meer, de toekomst wel.

Terug naar overzicht