Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding

Let op: vanwege oplopende wachttijden geldt er op dit moment een aanmeldstop voor Kind & Jeugd (t/m 17) adolescenten (18+) en volwassenen (26+)*

Per 6 april 2022 heeft Cognito Praktijk een nieuwe locatie in het centrum van Zwolle. Het adres is Buitenkant 18, bij de Thorbeckegracht. Klik hier voor informatie over parkeren en bereikbaarheid met OV.

Let op: verzekerden bij Menzis, CZ (en de daaronder vallende verzekeringen) kunnen zich vanaf heden helaas niet meer aanmelden.*

* Dit betekent dat aanmelding en plaatsing op de wachtlijst niet mogelijk is. Indien de wachttijd voor u te lang is, kunt u in contact treden met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar met een verzoek tot wachttijdbemiddeling. In Nederland gelden namelijk de zogenaamde Treeknormen. Die stellen dat de wachttijd tot intake maximaal vier weken bedraagt, voor diagnose ook vier weken en voor start van de behandeling zes weken. Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.

Psycholoog in Zwolle

Zoekt u een psycholoog in Zwolle? Voor uzelf of voor uw kind? Bij Cognito Praktijk bent u van harte welkom voor psychologische begeleiding en psychotherapie in de Basis of Specialistische GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Uw huisarts of het sociaal wijkteam van de gemeente maakt daarin een keuze en geeft daarvoor een verwijzing af.

Cliënten geven Cognito Praktijk een gemiddeld rapportcijfer van een 8,8!

Nieuw en goedgekeurd: het kwaliteitsstatuut van 2022!

Nieuw: het Zorgprestatiemodel 2022. Wat verandert er voor u en uw eigen risico?

Het zorgprestatiemodel is vanaf januari 2022 de nieuwe vorm van financiering in de volwassen GGZ.  Dit heeft gevolgen voor de financiering van uw behandeling en uw eigen risico. Wat betekent dit voor u? We lichten het graag toe.

Wijziging Corona-maatregelen maart 2022

De richtlijnen van het RIVM zijn versoepeld.

We vragen je nog wel:

  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
  • Begrip dat we vanwege hygiënische redenen helaas geen handen schudden.
  • Afspraken telefonisch of via behandelaar te maken en niet fysiek op het secretariaat.
  • Te letten op één-richtingsverkeer (welkom via de achterdeur en vertrek via de voordeur en zie de pijlen).
  • Thuis te blijven bij ziekteverschijnselen en de afspraak zo mogelijk om te zetten naar beeldbellen. Regelmatig zelftesten wordt gewaardeerd.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 038-423 20 08 of via info@cognitopraktijk.nl.

Praktische informatie