Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Cognito Praktijk, voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding

Welkom bij Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding.

U bent bij ons welkom voor hulp bij individuele problematiek van kinderen, jongeren, volwassenen en voor gezinsproblemen. Lees verder…

Wij bieden Basis GGZ en Specialistische GGZ. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts  of het sociale wijkteam nodig. Het is belangrijk dat uw huisarts duidelijk aangeeft of u of uw kind wordt verwezen voor Basis of voor Specialistische zorg.

 

Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen.

Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matige psychische problemen.

Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut of psychiater
  • een combinatie van gesprekken en e-health

In de Basis GGZ zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 10 afspraken mogelijk.

 

Specialistische GGZ voor meer langdurige zorg en complexe problematiek

De Specialistische GGZ is bedoeld voor de meer intensieve en langdurige behandelingen soms in combinatie met diagnostisch onderzoek. In de Specialistische zorg zijn afhankelijk van de ernst van problematiek maximaal 20 afspraken mogelijk bij Cognito Praktijk.