Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding

U zoekt psychologische hulp? Voor uw kind, uw gezin of voor uzelf? Bij Cognito Praktijk bent u van harte welkom voor psychologische begeleiding in de Basis of Specialistische GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Uw huisarts of het sociaal wijkteam van de gemeente maakt daarin een keuze en geeft daarvoor een verwijzing af. Vanaf 2018 kiest de verwijzer in het geval van kind en jeugd, een profiel in plaats van voor Basis of Specialistische GGZ.

Praktische informatie