Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding

Op zoek naar een psycholoog in Zwolle? Voor uzelf of voor uw kind? Bij Cognito Praktijk bent u van harte welkom voor psychologische begeleiding en psychotherapie in de Basis of Specialistische GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Uw huisarts of het sociaal wijkteam van de gemeente maakt daarin een keuze en geeft daarvoor een verwijzing af. Vanaf 2018 kiest de verwijzer in het geval van kind en jeugd, een profiel in plaats van voor Basis of Specialistische GGZ.

Praktische informatie