Mindfulness

Met mindfulness traint de cliënt de aandacht en het concentratievermogen. Door zich bewust te zijn van signalen van het lichaam, herkent de cliënt sneller de signalen van stress. Vervolgens wordt er beter en bewuster op gereageerd. Tegelijk vergroot het levensgenot doordat er meer oog ontstaat voor wat mooi en waardevol is in het leven.

Terug naar overzicht