Vergoeding & kosten

Vergoeding & kosten jeugd (tot 18 jaar)

Sinds 2015 is de jeugdzorg (tot 18 jaar) geregeld in de Jeugdwet. De gemeente van de cliënt is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering ervan en bepaalt welke zorg geïndiceerd is. De gemeente geeft een beschikking af waarmee aanmelding bij Cognito Praktijk mogelijk is.

Cognito Praktijk werkt binnen profiel 1 (lichte problemen en opvoedvraagstukken) en profiel 4 (behandeling psychiatrische problematiek) voor Jeugdregio IJsselland, met daarbinnen drie zorgzwaartes. Voor Jeugdregio Midden IJssel en Oost Veluwe biedt Cognito Praktijk zorg binnen de volgende producten: basale hulpvragen/ perspectief en ernstige psychische aandoeningen (EPA)/Intensief. Voor de Jeugdregio Noord Veluwe bieden wij alle reguliere zorg die in deze regio voor jeugd nog wel ’Basis en Gespecialiseerde GGZ’ wordt genoemd.

Vergoeding en kosten Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Basis en Specialistische GGZ

De vergoeding voor intake, onderzoek, advies en behandeling voor volwassenen loopt via de zorgverzekeringswet. Voor 2018 geldt een standaard eigen risico van € 385,- (mogelijk heeft u zelf voor een hoger eigen risico gekozen). Voor 2018 heeft Cognito Praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars.

Basis GGZ is voor lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matige psychische problemen. In de Basis GGZ zijn ongeveer 10 afspraken mogelijk, meer is mogelijk afhankelijk van de ernst van de hulpvraag. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut of psychiater
  • Een combinatie van gesprekken en e-health.

Specialistische GGZ is bedoeld voor de meer intensieve en langdurige behandelingen soms in combinatie met diagnostisch onderzoek. In de Specialistische GGZ zijn ongeveer 25 gesprekken mogelijk, meer is mogelijk afhankelijk van de ernst van de hulpvraag.

No show / Missen van een afspraak

Het nakomen van de afspraken is een voorwaarde om tot een goede hulpverlening te komen. Indien het niet lukt om naar een afspraak te komen, ongeacht de reden, dient dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te zijn doorgegeven. Gesprekken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk vrijdagochtend telefonisch geannuleerd te zijn.

Indien de afspraak te laat of niet wordt afgezegd, wordt een tarief van € 45,- per gemiste afspraak in rekening gebracht als een gedeeltelijke vergoeding voor verlies van de gereserveerde behandeltijd. Hiervoor wordt een rekening thuisgestuurd.

Onverzekerd Zorg Product

Indien de cliënt een zorgvraag heeft die niet wordt vergoed of wanneer de cliënt hulp wenst zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar dan kan dat via het Onverzekerd Zorg Product (OZP). Hierbij geldt een tarief van € 150,- per uur.

Meer informatie over vergoeding en kosten.