Vergoeding & kosten

Vergoeding & kosten jeugd (tot 18 jaar)

Sinds 2015 is de jeugdzorg (tot 18 jaar) geregeld in de Jeugdwet. De gemeente van de cliënt is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering ervan en bepaalt welke zorg geïndiceerd is. De gemeente geeft een beschikking af waarmee aanmelding bij Cognito Praktijk mogelijk is.

Cognito Praktijk werkt binnen profiel 1 (lichte problemen en opvoedvraagstukken) en profiel 4 (behandeling psychiatrische problematiek) voor Jeugdregio IJsselland, met daarbinnen drie zorgzwaartes. Voor Jeugdregio Midden IJssel en Oost Veluwe biedt Cognito Praktijk zorg binnen de volgende producten: basale hulpvragen/ perspectief en ernstige psychische aandoeningen (EPA)/Intensief. Voor de Jeugdregio Noord Veluwe bieden wij alle reguliere zorg die in deze regio voor jeugd nog wel ’Basis en Gespecialiseerde GGZ’ wordt genoemd.

Behandeling van uw kind zelf bekostigen? Indien de cliënt om welke reden dan ook, geen aanspraak wil doen op vergoeding van de behandeling via de gemeente, is zelf bekostigen bij Cognito Praktijk mogelijk.

Vergoeding en kosten Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Basis en Specialistische GGZ

De vergoeding voor intake, onderzoek, advies en behandeling voor volwassenen loopt via de zorgverzekeringswet. Voor 2018 geldt een standaard eigen risico van € 385,- (mogelijk heeft u zelf voor een hoger eigen risico gekozen). Let op: vanaf 2018 heeft Cognito Praktijk geen contract met CZ en de zorgverzekeraars die daaronder vallen. Voor 2018 heeft Cognito Praktijk een contract met de volgende zorgverzekeraars.

Basis GGZ is voor lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matige psychische problemen. In de Basis GGZ zijn maximaal 10 afspraken mogelijk, afhankelijk van de ernst van de hulpvraag. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • Gesprekken met onder andere een psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut of psychiater
  • Een combinatie van gesprekken en e-health.

Specialistische GGZ is bedoeld voor de meer intensieve en langdurige behandelingen soms in combinatie met diagnostisch onderzoek. In de Specialistische GGZ zijn maximaal 25 gesprekken mogelijk afhankelijk van de ernst van de hulpvraag.

Meer informatie over vergoeding en kosten.

 


Probeer je een privé pagina te bekijken, log dan hieronder in.