Gezinstherapie

In de systeemtherapie staat de omgang en communicatie in de directe leefomgeving centraal. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen zoals een gezin, een schoolklas of een buurt. Cognito Praktijk biedt systeemtherapie meestal aan in de vorm van gezinstherapie. Gezinstherapie vindt plaats met ouders en het aangemelde kind of met alle gezinsleden.

Terug naar overzicht