Gezinstherapie

In de systeemtherapie staat de omgang en communicatie in de directe leefomgeving centraal. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen zoals een gezin, een schoolklas of een buurt. Cognito Praktijk biedt systeemtherapie aan in de vorm van gezinstherapie. Gezinstherapie vindt plaats met ouders en het aangemelde kind of met alle gezinsleden. Wanneer uit de gesprekken blijkt dat er meer hulp nodig is om vastgelopen interactie- en communicatiepatronen te doorbreken, verwijzen wij door naar gespecialiseerde systeemtherapeuten.

Terug naar overzicht