Klachtenfunctionaris

Ondanks de uiterste zorg van Cognito Praktijk om bij uw wensen aan te sluiten, kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Cognito Praktijk vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Voor meer informatie zie onze klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris

Wanneer u hulp nodig heeft bij de klachtenafhandeling of wanneer deze niet volgens wens verloopt, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze informeert u over de juiste route naar een oplossing van uw klacht. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen u en de zorgaanbieder of gaat met u mee in gesprek.

De klachtenfunctionaris bij Cognito Praktijk is Gerry van der Stege, (kinder- en jeugd) psychiater. De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis en de klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht.

Contact met de klachtenfunctionaris: g.vanderstege@cognitopraktijk.nl

Ook is er altijd contact mogelijk met mevrouw M. Ambagtsheer of mevrouw L.J.M. Reuvekamp, praktijkhouders van Cognito Praktijk.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Klachtafhandeling conform de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u, uw vraag/klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe. Hij/zij is onafhankelijk en heeft ruime ervaring in bemiddeling en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken.

Hoe doet u dat? Neem contact op met:
Zorgbelang Drenthe – tel. 050-727 1500 (van maandag t/m donderdag tussen 09:00-16:00 uur) – info@zorgbelang-drenthe.nl o.v.v. klachtenfunctionaris – of per brief: Zorgbelang Drenthe, t.a.v. klachtenfunctionaris, Annerweg 30, 9471 KV te Zuidlaren Ook met vragen over deze dienst kunt u bij Zorgbelang Drenthe terecht.

Meer weten? Zie onze klachtenregeling.