Klachtenfunctionaris

Ondanks de uiterste zorg van Cognito Praktijk om bij uw wensen aan te sluiten, kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Cognito Praktijk vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris

Wanneer u hulp nodig heeft bij de klachtenafhandeling of wanneer deze niet volgens wens verloopt, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze informeert u over de juiste route naar een oplossing van uw klacht. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen u en de zorgaanbieder of gaat met u mee in gesprek.

De (vervangend) klachtenfunctionaris bij Cognito Praktijk is Suzanne Prinsen, (gezondheidszorgpsycholoog). De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis en de klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht.

Contact met de klachtenfunctionaris: s.prinsen@cognitopraktijk.nl

Ook is er altijd contact mogelijk met mevrouw M. Ambagtsheer of mevrouw L.J.M. Reuvekamp, praktijkhouders van Cognito Praktijk.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Klachtafhandeling conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz):

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u, uw vraag/klacht neerleggen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Drenthe. Hij/zij is onafhankelijk en heeft ruime ervaring in bemiddeling en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken.

Hoe doet u dat? Neem contact op met:
Zorgbelang Drenthe – tel. 050-727 1500 (van maandag t/m donderdag tussen 09:00-16:00 uur) – info@zorgbelang-drenthe.nl o.v.v. klachtenfunctionaris – of per brief: Zorgbelang Drenthe, t.a.v. klachtenfunctionaris, Annerweg 30, 9471 KV te Zuidlaren Ook met vragen over deze dienst kunt u bij Zorgbelang Drenthe terecht.

Meer weten? Zie onze klachtenregeling.