Ketenpartners

Cognito Praktijk werkt samen met zogenaamde ketenpartners, zoals huisartsen en andere therapeuten in de regio. De hoofdvraag daarbij is: welke zorg heeft iemand nodig en welke partij sluit daar goed bij aan? Goede zorg start wat betreft kinderen en jongeren vaak bij de school/onderwijsinstelling met schoolmaatschappelijk werk of bij de jeugd- en gezinswerkers van het sociaal wijkteam (SWT).

Voor volwassenen start de zorg meestal met preventie bij de huisarts. Vervolgens wordt een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidzorg (POH GGZ) ingezet. De volgende stap is naar de basis GGZ, gevolgd door specialistische GGZ, die Cognito Praktijk beiden aanbiedt. Voor klinische en dagklinische zorg werkt Cognito Praktijk o.a. samen met Karakter en Dimence. De Ketenpartners werken vanuit het motto: zoveel zorg als nodig en zo weinig zorg als kan. Dit betekent dat vrij flexibel op- en afschalen mogelijk is.

Na afronding van de behandeling bij Cognito Praktijk, is het mogelijk dat de cliƫnt met een terugvalpreventieplan en een adviesbrief terugverwezen wordt naar de arts, het SWT of de POH-GGZ. Wanneer meer nodig is, vindt overleg plaats met de ketenpartners over een intensievere vorm van zorg. Wij staan in dat geval garant voor het nazorgtraject.

Uw toestemming
Inhoudelijke uitwisseling van informatie tussen Cognito Praktijk en de ketenpartners kan alleen plaatsvinden met uw toestemming.

Met onderstaande zorgverleners wordt nauw samen gewerkt:

 

HiFive

HiFive

Hi Five

Meer info

Lijst van ketenpartners

Lijst van ketenpartners

Meer info

Yarin <br> Jeugdhulp

Yarin
Jeugdhulp

Meer info

!JES jij en scheiden

!JES jij en scheiden

Meer info

Mindfulness en ontspanningstherapie

Mindfulness en ontspanningstherapie

Meer info