Disclaimer

De inhoud van de website www.cognitopraktijk.nl is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. We doen ons best om de informatie op de website steeds actueel te houden. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. Wil u het ons laten weten wanneer dat het geval is? Dat stellen we zeer op prijs via info@cognitopraktijk.nl.

Deze website heeft een informatief karakter. Aan de op www.cognitopraktijk.nl genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Cognito Praktijk behoudt zich het recht informatie te wijzigen. Cognito Praktijk is niet aansprakelijkheid voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website