Privacy

Uw privacy is voor Cognito Praktijk zeer belangrijk. Alle persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, maar ook bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid) worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Met de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet (de Algemene Verordering Gegevensbescherming) per 25 mei 2018 is onze verantwoordelijkheid hierin nog groter geworden.

Wat betekent deze wetgeving voor u als cliënt?

Verwerking persoonsgegevens

Cognito Praktijk verwerkt de persoonsgegevens die zij ontvangt, en verstrekt deze gegevens, indien nodig en waar mogelijk in overleg met u, aan de huis- of (kinder-)arts en/of gemeenten. Dit zijn door u bij aanmelding via de website verstrekte persoonsgegevens, maar ook gegevens ontvangen van bijvoorbeeld een docent of een werkgever. In de geestelijke gezondheidszorg is verstrekking en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om u goed van dienst te kunnen zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal patiëntendossier in CRS (ons beveiligde computerregistratiesysteem). Daarnaast slaat Cognito Praktijk papieren gegevens op in een archief. Voor beide vormen van gegevensopslag geldt een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar. Correspondentie per mail verwijderen wij twee keer per jaar uit het mailsysteem. Inhoudelijke mailwisseling (die wij van belang achten voor de behandeling) blijft bewaard in CRS.

Uw rechten

We wijzen u er graag op dat u verschillende rechten heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht op inzicht in, en het wijzigen en wissen van eerder verstrekte gegevens. Daarnaast heeft iedere persoon het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Bij Cognito Praktijk wordt u hierop gewezen middels het privacyreglement en de zorgovereenkomst die bij de intake met u wordt besproken.