Rechten en plichten

De cliënt heeft een aantal rechten. Voor meer informatie verwijzen wij naar:

Toestemming gebruik van ROM-gegevens

Als zorgaanbieder willen wij de zorg voor de cliënt steeds verbeteren. U kunt ons daarbij helpen, zodat wij kunnen leren van uw behandeling. Wanneer wij de gegevens van uw behandeling en die van andere patiënten delen met Akwa GGZ kunnen deze gegevens gebundeld worden tot informatie om van te leren.

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg en is een door GGZ-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut die samenwerkt met cliënten en professionals.

Voordat wij uw gegevens delen worden deze bewerkt, we noemen dit pseudonimiseren. Uw persoonsgegevens worden dan vervangen door een pseudoniem dat alleen bekend is bij ons, uw zorgaanbieder. Dit betekent dat Akwa GGZ niet weet dat de gegevens van u zijn. Wij vragen uw toestemming om uw gegevens te delen met Akwa GGZ voor bovenstaand doel. Indien u zich later bedenkt, kunt u uw toestemming altijd weer intrekken en worden uw gegevens bij Akwa GGZ weer verwijderd.

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

De WGBO regelt de rechten en plichten van cliënten/patiënten die een geneeskundige behandeling krijgen. Volgens de WGBO hebben cliënten recht op:

 • Begrijpelijke informatie over hun gezondheid
 • Toestemming geven voor een behandeling en bijbehorende zorg
 • Inzage in het medisch dossier
 • Privacy en geheimhouding van medische gegevens
 • Vrije artsenkeuze
 • Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

De cliënt dient de zorgverlener goed, eerlijk en volledig te informeren over zijn situatie zodat deze de juiste zorg kan verlenen. Meer informatie over de WGBO.

Informatie Meldcode

Cognito Praktijk is als zorgaanbieder verplicht om met de meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling te werken, indien daar vermoedens van zijn.

Informatie wachttijden

Indien de wachttijd voor u te lang is, kunt u (in geval van volwassenzorg) in contact treden met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar met een verzoek tot wachttijdbemiddeling. In Nederland gelden namelijk de zogenaamde Treeknormen. Die stellen dat de wachttijd tot intake maximaal vier weken bedraagt, voor diagnose ook vier weken en voor start van de behandeling zes weken.

Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.

Dit zijn de directe nummers van de afdeling zorgbemiddeling van de betreffende verzekeraars:

 • Zilveren Kruis labels: 071-3640250
 • Menzis: 088-222 42 42 VGZ: 0900-8490; optie 9
 • ONVZ: 088-022 14 50 A
 • SR/De Amersfoortse en Ditzo: 030-257 911 1
 • ENO: 0570-687 461
 • PNO: 0800 020 00 04
 • VVAA: via de afdeling zorgconsulent: 030-639 62 24