Rechten en plichten

De cliënt heeft een aantal rechten. Voor meer informatie verwijzen wij naar:

Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

De WGBO regelt de rechten en plichten van cliënten/patiënten die een geneeskundige behandeling krijgen. Volgens de WGBO hebben cliënten recht op:

 • Begrijpelijke informatie over hun gezondheid
 • Toestemming geven voor een behandeling en bijbehorende zorg
 • Inzage in het medisch dossier
 • Privacy en geheimhouding van medische gegevens
 • Vrije artsenkeuze
 • Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

De cliënt dient de zorgverlener goed, eerlijk en volledig te informeren over zijn situatie zodat deze de juiste zorg kan verlenen. Meer informatie over de WGBO.

Wachttijden

De wachttijd voor zowel aanmelding als behandeling is op dit moment ongeveer 4-6 weken (update d.d. 16-5-2018). Dit geldt zowel voor Basis GGZ als de Specialistische GGZ als voor kind en jeugd, bij alle problematiek en alle diagnosegroepen.

Binnen 4 weken neemt een behandelaar van Cognito Praktijk contact op voor het plannen van een intakegesprek. Cognito Praktijk hanteert geen extra wachttijd tussen intake en behandeling.

Aanmeldstop: op dit moment is er een aanmeldstop voor kind en jeugd (0-18 jaar), voor jongvolwassenen (18-25 jaar) en volwassenen (26 jaar en ouder).

Indien de wachttijd voor u te lang is, kunt u (in geval van volwassenzorg) in contact treden met de zorgaanbieder of de zorgverzekeraar met een verzoek tot wachttijdbemiddeling. In Nederland gelden namelijk de zogenaamde Treeknormen. Die stellen dat de wachttijd tot intake maximaal vier weken bedraagt, voor diagnose ook vier weken en voor start van de behandeling zes weken.

Dit zijn de mogelijkheden indien u de wachttijd te lang vindt.

Dit zijn de directe nummers van de afdeling zorgbemiddeling van de betreffende verzekeraars:

 • Zilveren Kruis labels: 071-3640250
 • Menzis: 088-222 42 42 VGZ: 0900-8490; optie 9
 • ONVZ: 088-022 14 50 A
 • SR/De Amersfoortse en Ditzo: 030-257 911 1
 • ENO: 0570-687 461
 • PNO: 0800 020 00 04
 • VVAA: via de afdeling zorgconsulent: 030-639 62 24