Nieuw kwaliteitsstatuut 2022

Hoe ziet het behandeltraject eruit na aanmelding bij Cognito Praktijk?

Zowel de diagnostiek als het behandeltraject vinden plaats volgens het stepped-care model. Dit betekent dat de diagnostiek niet uitgebreider is dan strikt noodzakelijk. Vervolgens wordt eerst gestart met de meest eenvoudige behandeling die bij de klachten bewezen effectief is, waarbij Cognito Praktijk hoofdzakelijk werkzaam is in de Specialistische GGZ. Er vinden vooraf, tussentijds en achteraf metingen plaats. Klik hier voor het volledige Kwaliteitsstatuut.

Terug naar overzicht