TF-CBT

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie is een behandeling voor kinderen en jongeren van 8-18 jaar die last hebben van psychische klachten nadat zij één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. In de therapie staat het schrijven van het verhaal rond de kerngebeurtenis(sen) centraal, waarbij het kind of de jongere leert om op een nieuwe, andere manier naar de gebeurtenis(sen) te kijken. Ouders worden actief betrokken.

Lees meer over deze therapie op de Nederlandse TF-CBT website.

Terug naar overzicht