Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een relatief nieuwe therapievorm die gebruikt wordt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor er klachten ontstaan die belemmerend kunnen werken bij de verdere ontwikkeling van het kind of het functioneren van een volwassene. EMDR maakt het mogelijk om van de traumatische herinneringen gewone herinneringen te maken. Dit gebeurt door de cliënt sterk te laten denken aan de nare gebeurtenis en daarbij nog wat anders van hem/haar te vragen, zoals het maken van oogbewegingen of te luisteren naar tikjes.

Hierdoor komt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, vaak in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Soms ontstaan er nieuwe gedachten of inzichten die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Voor verdere informatie zie: emdr.nl

Zie voor folders met informatie over EMDR: www.emdr.nl: kopje cliënten- folders EMDR (voor kinderen, jongeren, ouders  en volwassenen).