Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Werkwijze

Na aanmelding – via onze website – neemt een van de therapeuten telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Om voor behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of het sociale wijkteam nodig.  Een verwijsbrief is niet nodig als het gaat om particuliere (onvergoede) zorg. De verwijsbrief dient te zijn gedateerd  vóór uw eerste gesprek.  Tijdens de telefonische uitnodiging bespreekt u samen wie er bij dit gesprek aanwezig zullen zijn. Dit hangt onder andere af van de vraag die aan de orde is en van de leeftijd en/of gezinssituatie. In het intakegesprek maakt u kennis met de therapeut. Vervolgens verkent u samen de vragen en visies van de verschillende gezinsleden. Aan het einde van dit gesprek stelt de therapeut een plan van aanpak voor. Dit kan bestaan uit aanvullende diagnostiek, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Of de therapeut start direct met de behandeling, waarbij u samen kiest uit een van de mogelijke behandelvormen.

Bij Cognito Praktijk streven we ernaar dat de intaker ook de behandeling op zich neemt.

Mocht tijdens het intakegesprek duidelijk worden dat Cognito Praktijk geen aanbod heeft dat bij uw vraag past, dan helpt de therapeut u bij het zoeken naar de meest geschikte hulpverlening.

Bij welke vragen en problemen?
De therapeuten van Cognito Praktijk richten zich op de individuele problematiek van kinderen, jeugdigen en volwassenen, indien nodig in samenwerking met hun ouder(s)/verzorger(s). Wij bieden psychologische zorg in de Basis GGZ en specialistische GGZ.

Angsten
Specifieke angsten/fobieën, sociale angst, faalangst, dwangklachten, verminderde sociale weerbaarheid, piekeren en gevoelens van onzekerheid.

Stemmingsklachten
Stemmingsproblemen zoals aanhoudende somberheid, geprikkelde of boze stemming of stemmingsschommelingen.

Emotionele problemen door ingrijpende of traumatische gebeurtenissen
Bijvoorbeeld als gevolg van een seksueel trauma of mishandeling, scheiding van ouders, pestervaringen, een ernstige of chronische ziekte of na het overlijden van een dierbaar persoon.

Faseproblemen
Problemen samenhangend met de ontwikkelingsfase waarin het kind of jongere zich bevindt, zoals de overgang naar de middelbare school, studenten die vastlopen in hun sociale contacten en studie of bij het zelfstandig gaan wonen.

Eetstoornissen
Zoals anorexia/boulimia nervosa, binge eating.  Voor de kinderen en jeugdigen tot 18 jaar  werkt Cognito Praktijk samen met een kinderarts sociale pediatrie en een diëtiste van de Isala klinieken in Zwolle.

Lichamelijke klachten
Bijvoorbeeld chronische ziektes als diabetes en epilepsie. Bij deze problematiek werken we samen met de diabetes-kinderartsen van de Isala klinieken. Ook chronische vermoeidheid en pijnklachten, zoals langdurige hoofd- en buikpijn, waarvoor onvoldoende lichamelijke verklaring is gevonden. Hiervoor werken, indien nodig, samen met de algemene kinderartsen van de Isala klinieken.

Gezinsproblemen
Zoals veelvuldige ruzies en terugkerende interactie- en communicatieproblemen.

Ons aanbod
Wij gebruiken effectief bewezen (evidence based) behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness. Daarnaast gebruiken wij oplossingsgerichte therapie, e-Health, neuropsychologische behandeling, medicamenteuze behandeling en diverse groepstrainingen. Ook kunt u bij ons terecht voor ouder- en gezinsbegeleiding.

Vertrouwelijkheid
Wij zijn als behandelaars gehouden aan onze beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat u ons toevertrouwt in de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Wanneer een derde verzoekt om informatie wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Aan u wordt de beantwoording schriftelijk voorgelegd waarna u voor akkoord dient te tekenen. U krijgt een afschrift van de brief.