Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Voor de verwijzer

Verwijzing naar de generalistische basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ

 • Algemene informatie:

Cognito Praktijk voor Psychotherapie en gezinsbegeleiding
Cognito biedt een integraal hulpaanbod in de Basis- en Specialistische GGZ voor kinderen/jongeren tussen 5-18 jr, IQ > 80, met psychische en psychiatrische problematiek. Diagnostiek en behandeling van met name angst- en stemmingsklachten, eetstoornissen, (complex) trauma, gezinsproblemen, fase/adolescentie- en persoonlijkheidsproblematiek. Somatisch onvoldoende verklaarbare klachten en psychische problemen t.g.v. een lichamelijke aandoening. Ook adolescenten18-25 jaar zijn welkom, evenals volwassenen.

Hiervoor hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars een contract (zie onze website). Geen ontwikkelingsproblematiek (Autisme spectrumproblematiek en ADHD).

Voor consultatie en advies dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 12.00 – 12.30 uur of per email: info@cognitopraktijk.nl

Consultatie voor artsen door een kinder- en jeugdpsychiater op woensdag en vrijdag tussen 12.00-12.30 uur.

 • Cognito Praktijk biedt evidence-based behandelingen van kinderen en jeugdigen tot en met 25 jaar en hun ouders/verzorgers, en adolescenten en volwassenen.
 • Cognito Praktijk vindt de toegankelijkheid voor cliënten van groot belang en wenst daarom een korte en overzichtelijk aanmeldroute.
 • Het behandelteam is multidisciplinair en werkt volgens het éénhanden-model zodat de behandeling overzichtelijk en efficiënt blijft.

Aansluiting K&J en VWZ; warme overdracht naar volwassenenzorg
Voor  de jeugdigen die de leeftijd van 18 jaar bereiken zal de zorg gecontinueerd worden, bij dezelfde hulpverlener doordat we met elke zorgverzekeraar contracten hebben (m.u.v. CZ, alleen BGGZ).
Daarnaast heeft Cognito Praktijk t.b.v. volwassenenzorg contracten met alle zorgverzekeraars van GBGGZ en SGGZ (m.u.v. CZ, alleen BGGZ).
Mevrouw M. Ambagtsheer Mevrouw L.J.M. Reuvekamp

T: 038- 423 20 08, dagelijks van 9.00-17.00 uur.

 • Aanmelden:

Aanmelden via de website na verwijzing door sociaal wijkteam of een (huis)arts.
Basis GGZ: betreft enkelvoudige problematiek. In de Basis GGZ zijn maximaal 10 afspraken mogelijk, afhankelijk van de ernst van de problematiek.
SGGZ: zijn de problemen complexer en langdurend of -bij kinderen en jeugdigen- verweven met de gezinsdynamiek, en zijn de beperkingen in het dagelijkse functioneren van de cliënt groter, dan kan de huisarts of het sociale wijkteam verwijzen naar een vrijgevestigde professional in de gespecialiseerde GGZ (psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog psychiater en gezondheidszorgpsycholoog in MDO constructie), waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn. Vrijgevestigde GGZ-professionals zijn werkzaam in een multidisciplinaire context. Dit betekent dat de praktijk zo is georganiseerd dat medebehandelaars uit andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, als dat voor de behandeling noodzakelijk is.

 • Verwijsbrieven (huisartsen/verwijzers/sociale wijkteam).
  De verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende criteria:
  1. persoonsgegevens van de verwezen cliënt
  2. reden van verwijzing/diagnose
  3. duidelijk vermelden of het een verwijzing voor de BGGZ of SGGZ betreft (dit geldt voor volwassenen)
  > voor kind en jeugd: verwijzing voor profiel 4 !
  4. naam, functie verwijzer + AGB-code
  5. handtekening verwijzer en/of stempel van de praktijk
  6. datering verwijsbrief.


 Download voorbeeld verwijsbrief kinderen
 Download voorbeeld verwijsbrief volwassenen