Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Kosten & vergoeding

Vergoeding Basis GGZ en Specialistische GGZ

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd GGZ zit dan niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Vanaf 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Afhankelijk van de keuze van de zorgpolis kan het zijn dat u heeft gekozen voor een hoger wettelijk eigen risico.

Raadpleeg daarom vóór de start van de behandeling uw zorgverzekeraar en check uw verzekeringsvoorwaarden. Cognito Praktijk heeft m.i.v. 2016 contracten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ in geval van specialistische GGZ.

Zelf betalen

U kunt de zorg ook zelf betalen. Afhankelijk van de professie ligt dit bedrag tussen de 90 en 150 euro per 45 min. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie over vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer informatie over de stelselwijziging in de GGZ vinden.