Zomerworkshop VGCt

Toen we in februari het leuke nieuws van de gewonnen VGCt zomerworkshop kregen, leek de zomer nog ver weg. We hadden toen niet bedacht dat we er tijdens de workshop (afgelopen vrijdag 1 juni), zo zonnig bij zouden zitten. Kosse toonde zich een flexibele docent en was bereid zijn workshop buiten te geven. Tot zover het tropenrooster want er moest natuurlijk wel gewerkt worden. In drie uur tijd behandelde Kosse niet alleen de ontstaansgeschiedenis en de kernpunten van IPT, maar ook de inbedding ervan in ons cognitief- gedragstherapeutisch werken. Aan de hand van een ingebrachte casus demonstreerde hij het gebruik van enkele IPT technieken zoals het sociogram. Met deze techniek krijgt de therapeut letterlijk zicht op hoe de cliënt zich verhoudt tot zijn belangrijke naasten. Dit inzicht biedt weer aangrijpingspunten voor behandeling. Moe maar voldaan en geïnspireerd gingen we die avond het weekend in. Dat het inmiddels goot van de regen hadden we bijna niet eens meer door.

Terug naar overzicht