Het nieuwe Zorgprestatiemodel: wat betekent dit voor u?

Wat is het Zorgprestatiemodel en waarom?
Het zorgprestatiemodel gaat over de bekostiging van de zorg in 2022 (de dbc-structuur verdwijnt). De inhoudelijke zorg verandert niet. Het doel van het ‘zorgprestatiemodel’ is transparantie. Met andere woorden: het moet voor iedereen duidelijk zijn welke zorg (de ‘prestatie’) geleverd is. Dit vindt u vervolgens ook duidelijk terug op uw nota voor de zorgverzekeraar. Dus: welke behandeling is er precies uitgevoerd? Hoe lang duurde het consult? Door welke deskundige werd het uitgevoerd en op welke plek? De zorgkosten worden aan de hand van deze ‘prestaties’ bepaald. Dit maakt dat de vergoeding beter aansluit bij de geleverde zorg.

Wat betekent het voor u? En uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u dus voor beide jaren het eigen risico.

Uw factuur en de zorgvraagtypering
Uw zorgverzekeraar krijgt nota’s van uw behandelaar op basis van zorgprestaties. Dit is in te zien in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Vanaf 1 januari 2022 moet daarop de zorgvraagtypering worden vermeld, tenzij er een privacyverklaring is ondertekend. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

Bron en meer informatie: LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

Terug naar overzicht