Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Crisis

Wanneer u behoefte heeft aan contact met een hulpverlener  buiten kantoortijden neemt u dan contact op met uw huisarts of  met de huisartsenpost.

Zo nodig kunnen zij de crisisdienst voor u inschakelen.