Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Let op: nieuw adres

Met ingang van 18 januari 2016 is ons nieuwe adres:
Oosterlaan 5 – 8011 GA Zwolle

Transitie jeugdzorg

De Jeugd Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ) is per 1 januari 2015 uit de zorgverzekeringswet. De gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ.
Dus als u een psycholoog zoekt in de regio IJsselland, voor uw kind of voor jezelf en je bent nog geen 18 jaar, dan krijgt u/jij niet meer te maken met de zorgverzekeringswet maar met de gemeente waar u/jij woont.
Lees meer over de transitie van de jeugdzorg op deze pagina.

Cognito Praktijk, voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding

Welkom bij Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding.

 

U bent bij ons welkom voor hulp bij individuele problematiek van kinderen, jongeren, volwassenen en voor gezinsproblemen. Lees verder…

 

Wij bieden Basis GGZ en Specialistische GGZ. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts  of het sociale wijkteam nodig. Het is belangrijk dat uw huisarts duidelijk aangeeft of u of uw kind wordt verwezen voor Basis of voor Specialistische zorg.

-> op dit moment is er een aanmeldstop voor kinderen en jeugd in de BASIS GGZ en volwassenen die in de BASIS GGZ bij VGZ verzekerd zijn !

 

Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matige psychische problemen.

Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut of psychiater
  • een combinatie van gesprekken en e-health

In de Basis GGZ zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 10 afspraken mogelijk.

 

Specialistische GGZ voor meer langdurige zorg en complexe problematiek

De Specialistische GGZ is bedoeld voor de meer intensieve en langdurige behandelingen soms in combinatie met diagnostisch onderzoek. In de Specialistische zorg zijn afhankelijk van de ernst van problematiek maximaal 20 afspraken mogelijk bij Cognito Praktijk.